SHOWA 660

R-SHW660

Kategorija Tag:

Hemijske rukavice plave boje sa pamučnom osnovom, cijelomočene u PVC, sa dodatnim slojem grubljeg PVC-a na cijeloj šaci