SCAUP

R-TI001

Kategorija Tag:

Troslojne rukavice od Aramida  koje pružaju zaštitu od kontakta sa vrelim predmetima do 250°C i od kratkog kontakta sa temperaturom do 500°C