RAS-4010

R-RAS4010

Kategorija Tag:

Zaštitne rukavice proizvedene od goveđe boks kože prve klase, na dlanu i na nadlanici. Manžetna od goveđe boks kože. Ojačanje na dlanu i palcu