PROMASK

 ZD-SCT5512681

Maska za cijelo lice sa izmjenjivim flterom sa DIN navojem sa lijeve strane