OVENBIRD

R-TI003

Kategorija Tag:

Pletene dvoslojne toplootporne rukavice, dužine 27 cm. Pružaju zaštitu od kratkotrajnog kontakta sa vrelim predmetima temperature do 350°C