NEOTOP 29-500

R-A29-500

Kategorija Tag:

Neoprenske zaštitne flokirane rukavice, veoma fleksibilne i na niskim temperaturama. Obložene su čistim pamukom i reljefaste na dlanu