MERLIN

R-KB013

Kategorija Tag:

Rukavice za zavarivače, bez postave, od sivog goveđeg špalta. Imaju sigurnosnu manžetnu dužine 15 cm. Sertifkat za zavarivanje tip B