HGP3 BAJONET FILTER ZA 3M PUNU MASKU I POLUMASKU

3M-6096

Filter HgP3 za 3M masku i polumasku