FRANCOLIN A

R-K003

Kategorija Tag:

Rukavice proizvedene od goveđe kože svijetle boje, obostrano, sa tekstilnom postavom na dlanu