FFP2 323 SKLOPIVA, SA AKTIVNIM UGLJEM I VENTILOM

ZDJ-323

Jednoktratna, horizontalno sklopiva zaštitna maska