ANSELL KECELJA

OD-A/001-X

Kategorija Tag:

Zaštitna vodootporna kecelja od PVC-a, sa najlonskim tregerima, otporna na rastvore kiselina i baza kao i na biljno i životinjsko ulje i mast,