3M™ E-A-R™ SOFT NEON ČEPIĆI SA TRAKOM I METALNIM UMETKOM

3M-ES-01-011A

Pjenasti samoformirajući poliuretanski čepići sa trakom i metalnim umjetkom