3M 4570

3M-4570

Zaštitni kombinezon 4570 je odijelo za hemijsku zaštitu visokih performansi, sertifikovano po kategoriji III, tipa zaštite 3/4/5/6